----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Regulamin konkursu "MAMY BILETY NA DISCO POLO!"1. Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda - www.nasz-glos.com

 

2. Do konkursu może przystąpić każda osoba posiadającaprywatny profil na Facebook’u.

3. Warunki konkursu

3.1.Konkurs zaczyna się w dniu 25.07.2017 o godzinie 09:00 i kończy w dniu 26.07.2017 o godzinie 21:00.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

A. Polubienie strony Nasz Głos Ostróda

B. Udostępnienie (publiczne) postu konkursowego. 

C. Skomentowanie wpisu z informacją "gotowe" lub oznaczenie w komentarzu któregoś ze znajomych. 

3.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w konkursie.

 

4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

5. Nagrody i pozostałe warunki otrzymania nagrody

5.1. Nagrodami w konkursie są 4 pojedyncze karnety na wszystkie dni Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie 2017.

5.2. Nagroda zostanie przyznana dwóm osobom, którespełnią warunki uczestnictwa w konkursie. Każda z osób otrzyma dwa (pojedyncze) karnety na wszystkie dni festiwalu.

5.3. Administrator strony Nasz Głos Ostróda, dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.

5.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, pomiędzy godziną 21:00 a 22:00.

5.5. Nazwiska (nazwy z profili na Facebooku) osób, które wygrały zostaną opublikowane w przeciągu 1 godziny po zakończeniu konkursu w oddzielnym poście na Facebooku Nasz Głos Ostróda.

5.6. Osoby, które wygrały, powinny skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu w wiadomości prywatnej, w celu ustalenia warunków odbioru nagrody. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda (www.facebook.com/naszglosostroda) w czasie określonym w niniejszym regulaminie, organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.


6. Inne postanowienia

6.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy pod postem konkursowym, niebędących odpowiedzią na pytanie konkursowe lub zawierających treści niezwiązane z konkursem. Usunięcie komentarza równoznaczne jest z eliminacją z udziału w konkursie uczestnika.

6.3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do organizatora poprzez wiadomość prywatna wysłaną za pośrednictwem Facebooka do Nasz Głos Ostróda.

6.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

6.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator