----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Regulamin konkursu "Wygraj bilet na Browariadę"1. Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda - www.nasz-glos.com

2. Do konkursu może przystąpić każda osoba posiadająca prywatny profil na Facebook’u.

3. Warunki konkursu

3.1.Konkurs zaczyna się w dniu 17.08.2017 o godzinie 15:00 i kończy w dniu 18.08.2017 o godzinie 14:00.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

A. Polubienie strony Nasz Głos Ostróda.

B. Udostępnienie (publiczne) postu konkursowego.

C. Polubienie postu konkursowego.

D. Napisanie w komentarzu kim będzie osoba towarzysząca.

3.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w konkursie.

4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

5. Nagrody i pozostałe warunki otrzymania nagrody

5.1. Nagrodami w konkursie są 4 pojedyncze zaproszenia na Browariadę (19-20.08.2017)

5.2. Nagroda zostanie przyznana czterem osobom, którespełnią warunki uczestnictwa w konkursie. Każda z osób otrzyma jeden bilet upoważniający do wstępu na dwa dni Browariady.

5.3. Administrator strony Nasz Głos Ostróda, dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.

5.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, pomiędzy godziną 14:00 a 15:00.

5.5. Nazwiska (nazwy z profili na Facebooku) osób, które wygrały zostaną opublikowane w przeciągu 1 godziny po zakończeniu konkursu w oddzielnym poście na Facebooku Nasz Głos Ostróda.

5.6. Osoby, które wygrały, powinny skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu w wiadomości prywatnej, w celu ustalenia warunków odbioru nagrody. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda (www.facebook.com/naszglosostroda) w czasie określonym w niniejszym regulaminie, organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.


6. Inne postanowienia

6.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6.2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy pod postem konkursowym, niebędących odpowiedzią na pytanie konkursowe lub zawierających treści niezwiązane z konkursem. Usunięcie komentarza równoznaczne jest z eliminacją z udziału w konkursie uczestnika.

6.3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do organizatora poprzez wiadomość prywatna wysłaną za pośrednictwem Facebooka do Nasz Głos Ostróda.

6.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

6.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież