----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna. Oferta skierowana jest do studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych i szkół policealnych.

 

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie o przyjęcie na praktyki ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk,

  • skierowanie z uczelni,

  • program praktyk,

  • kserokopia legitymacji studenckiej,

  • kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej, potwierdzona aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia oraz kserokopia wyniku badania kału na nosicielstwo i szczepienia / wzw,

  • aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Dokumenty powinny być dostarczone do sekretariatu szpitala lub dyrektora ds. pielęgniarstwa przynajmniej dwa tygodnie przed terminem praktyk. Dokumentów nie trzeba składać osobiście.

 

Źródło: Szpital Ostróda

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież

Inne

loading...