budocentrum wiz 480

Jeszcze przed Świętami w 2017 r. wójt gminy Ostróda, Bogusław Fijas, podpisał dwie umowy. Pierwsza z nich - na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Kajkowie (ul. Polna), natomiast druga - na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Idzbarku Kolonia (etap I).

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej w Kajkowie na ul. Polnej.

Wykonawcą w/w zadania będzie Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno–Budowlane Sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 455 910,57 zł. Zadanie jest finansowane ze środków gminy Ostróda.    

 

Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- zbiorcza przepompownia ścieków,

- sieć wodociągowa o długości.

 

Planowane zakończenie przedsięwzięcia to 30 czerwca 2018 roku.

 

e45e8397622bf225b70462086d7bce7a

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej w m. Idzbark kolonia (etap I).

Wykonawcą w/w zadania będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 218 853,90 zł. Zadanie finansowane będzie ze środków gminy Ostróda.      

 

Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- zbiorcza przepompownia ścieków,

- przydomowa przepompownia ścieków.

 

Planowane zakończenie przedsięwzięcia to 31 maja 2018 roku.

 

beb21b5231cfc498b1c0a288370404ff

 

Źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież