budocentrum wiz 480

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim burmistrz Czesław Najmowicz podpisał porozumienie między miastem Ostróda a Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Dotyczyło ono edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Celem wprowadzonego projektu jest podniesienie wiedzy ekonomiczno-finansowej obywateli i poprawa poziomu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

 

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej pt. „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w Polsce. Uczestniczy w nim od kilku miesięcy ponad 350 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich. Edukacja ekonomiczna jest bowiem wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego.

 

4 stycznia br. do tego grona dołączyła również Gmina Miejska Ostróda, która oficjalnie przystąpiła do współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami", razem z Gminą Miejską Ostróda są Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości.

 

Do uroczystego podpisania porozumienia doszło w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, a uczestniczyli w nim burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz oraz wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości - Waldemar Zbytek. "Podczas spotkania zgodnie podkreślano, że nabywanie podstawowych umiejętności pozwalających na sprawne orientowanie się w sektorze finansów osobistych, oszczędzania czy inwestowania jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości zarówno małych, lokalnych społeczności jak i wszystkich obywateli" - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

 

najmowicz podpisuje bankowe cos

 

Źródło: Urząd Miejski

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież