budocentrum wiz 480

Ograniczenie nocnej sprzedażu alkoholu w sklepach? Zakaz spożywania napojój wyskokowych w miejscach publicznych? Bardzo możliwe! 10 stycznia 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację przepisów wprowazdającą właśnie takie zmiany.

 

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że 10 stycznia 2018 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, co oznacza, że na dzień dzisiejszy wszelkie zmiany weszły już w życie.

 

Pierwsza z nowelizowanych ustaw ma doprecyzowywać i regulować przepisy tak, aby gminy mogły ograniczyć dostęp do alkoholu. Zmiany będą dotyczyły m.in. tego, by wprowadzić limit udzielania zezwoleń na sprzedawanie wszystkich alkoholi - również tych zawierających do 4,5% alkoholu. Obecne prawo zakłada, że rady gminy mogą określić liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ale nie uwzględnia w tym limicie piw i napojów do 4,5%.

 

Nowe przepisy regulują też problem, który dotyczy pozwoleń na sprzedawanie alkoholu na terenie gminy. Mówi, że gmina w drodze uchwały będzie mogła ustalać maksymalną liczbę pozwoleń osobno dla sołectw, dzielnić i osiedli. Projektodawcy uzasadniali, że przepis ten ma rozwiązać problemy związane z dużą liczbą punktów sprzedaży alkoholu w bliskim sąsiedztwie, co jest wyjątkowo widoczne w centrach dużych miast oraz turystycznych kurortów.

 

Zgodnie z nowelą, gmina będzie mogła również ograniczyć godziny nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach - może to dotyczyć sprzedaży między godz. 22:00 a 6:00.

 

Kolejną zmianą jest również zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, wyłączając miejsca do tego przeznaczone. Aktualnie, zakaz ten obowiązuje w takich miejscach jak ulice czy parki. Jednak nowe regulacje mają wprowadzić szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Samorządy będą miały możliwość wyznaczyć owe miejsca, w których spożywanie alkoholu będzie zakazane. Wyjątek będą stanowić miejsca przeznaczone do picia alkoholu, np. ogródki piwne.

 

Nowelizacja zmienia również ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Sprzedawanie i podawanie alkoholu podczas imprezy masowej będzie mogło być prowadzone tylko i wyłącznie przez podmioty które będą posiadały jednorazowe pozwolenia. Nowe przepisy mają również objąć tzw. usługi cateringowe.

 

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież