budocentrum wiz 480

Samorząd powiatowy w Ostródzie przystąpił do realizacji projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI – testowanie modelu” w powiecie ostródzkim. Jego realizacja zakłada wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej.

 

Umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu podpisali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki i Wicestarosta - Edmund Winnicki oraz dr Monika Zima–Parjaszewska - Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie i Mieczysław Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu PSONI w Ostródzie.


„Model w szczególności ukierunkowany jest na stworzenie sytuacji, w której możliwe jest pozostanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia, także po śmierci opiekunów (rodziców lub innych osób bliskich).


Projekt zakłada pionierskie i innowacyjne rozwiązanie systemowe, uwzględniające społeczny paradygmat postrzegania niepełnosprawności intelektualnej oraz uwzględniające prawa osób niepełnosprawnych potwierdzone przez Konwencję ONZ, ratyfikowaną przez Polskę w 2012 roku.” (Model Bezpieczna przyszłość. Warszawa 2018).Partnerami w projekcie są:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie
 • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Miasto Elbląg
 • Miasto Gdańsk
 • Gmina Goleniów
 • Powiat Jarosławski
 • Gmina Nidzica
 • Powiat Olsztyński
 • Powiat Ostródzki
 • Gmina Suwałki

 

Działania realizujące budowanie kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualna i ich rodzin przewidziano na lata 2018 – 2021.

 


informacja: Mariusz Bojarowski
adjustacja: H. Kropidłowski
foto: M. Kłosowska

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież