budocentrum wiz 480

W związku z przedłużającą się budową wiaduktu w ciągu ulicy Drwęckiej w Ostródzie. GDDKiA Oddział w Olsztynie wyraziła zgodę, do czasu zakończenia budowy wiaduktu, na dalsze korzystanie z przejazdu przez MOP (przy stacji Shell)  - jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r. Po tym terminie, wjazd na drogę S7 z ulicy Plebiscytowej będzie niemożliwy. 

Pierwotne porozumienie obowiązywało do 17 grudnia 2018 r.

dga

 

Zaznaczone linie wskazują drogę, którą będą musieli pokonać kierowcy, jadąc:

linia czerwona - z Gdańska 
linia niebieska - z i do Warszawy 
linia zielona - umożliwia wjazd na s7 w kierunku Gdańska