----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Ostróda

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie na dzień 30.04.2018 r.

Ostródzcy Radni dokonali podziału miasta na 18 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, granice, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz numery okręgów wyborczych wchodzących w ich skład. 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 23.04.2018 r.

20 kwietnia w piątek, w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, odbyła się Inauguracja Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

17 kwietnia (wtorek) do Ostródy przyjechała delegacja z Komisji Europejskiej. Burmistrz Czesław Najmowicz oprowadził gości po naszym mieście.

Inne

loading...