budocentrum wiz 480

Samorząd-Ostróda

ZUS ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Już od poniedziałku, 16 lipca, można składać wnioski. Kwoty dofinansowania sięgają od 10 tys. zł do 500 tys. zł. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny – Tyrowo”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zakończono remont drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo (Nr 1237N). Roboty obejmowały wykonanie warstw wyrównawczych o grubości 3 cm (1405,50 ton), warstw ścieralnych o grubości 2 i 4 cm o łącznej powierzchni 18740,00 m2, peronu przystankowego dla wysiadających - 30 m2, a także elementów odwodnienia o łącznej długości 236,00 mb.

Prezentujemy oferty Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 10 lipca 2018.

Na podstawie wydanej decyzji z dn. 19 czerwca 2018 r. Warmińsko – Mazurski Konserwator Zabytków zezwolił na kontynuację przerwanych robót w miejscu odkrycia reliktów historycznej architektury.