budocentrum wiz 480

Samorząd-Ostróda

Podczas piątkowej sesji rady powiatu, radni pojęli uchwałę o budowie przez Powiat nowego bloku operacyjnego. Kolejną podjętą uchwałą jest uchwała o "Zasadach obejmowania przez powiat akcji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - Spółka Akcyjna". Intencją autora, Stanisława Orzechowskiego (PiS) było zablokowanie możliwości sprzedaży (prywatyzacji) Szpitala.

spoldzielniaSpółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”, w zasobach której mieszka ok. 10 tysięcy (blisko 1/3) ostródzian, opublikowała w minionym tygodniu listę swoich dłużników. Spośród 101 zadłużonych bloków, najwięcej „wiszą” Spółdzielni mieszkańcy budynku przy ul. Czarnieckiego 55.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. 19 stycznia br. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na przebudowę nawierzchni jednej z dróg wymagających kompleksowego remontu. 

Gdy woda kapie z naszego sufitu lub leje się od nas do mieszkania sąsiada, często tracimy głowę. Czy i jak jesteśmy na takie zdarzenie przygotowani? Otóż nie wszyscy wiedzą, co w takim przypadku robić. Teoretyczną jakąś wiedzę ludzie na ten temat posiadają, ale w praktyce, gdy mieszkańcy są zdenerwowani, wychodzi to bardzo różnie.

Kto zbija polityczny kapitał na szpitalu?

Ustabilizowany na razie problem oddziałów i poradni szpitalnych, wbrew pozorom, nie uspokoił pełnej napięcia atmosfery wśród radnych powiatowych. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Ostródzie (4 stycznia br.) pokazały nam doskonale kulisy działań tych, którzy chcieliby zmienić władze powiatu oraz tych lokalnych polityków, którzy próbują zbić swój kapitał polityczny na aferze szpitalnej. Padła również sugestia, iż odwołany prezes stał się kozłem ofiarnym owych przepychanek.