budocentrum wiz 480

Samorząd-Ostróda

MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie informuje, iż budowa trasy S7 wymusiła konieczność przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej zasilającej całe miasto Ostróda. W związku z powyższym w dniach od 24.08.2015 r. do 31.08.2015 r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do wszystkich naszych odbiorców. Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy. Jeżeli będzie to tylko możliwe to postaramy się o skrócenie przerwy w dostawie ciepła.

Duża grupa podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. W praktyce część przedsiębiorców nie realizuje tego obowiązku - mimo posiadania kasy rejestrującej nie ewidencjonuje całości obrotów, nie wydając paragonu klientowi, co skutkuje zaniżaniem obrotów. W konsekwencji zaniżane są należne wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, a klient pozbawiony jest możliwości skorzystania z przysługujących mu praw konsumenckich, np. prawa do reklamowania towaru. Takie postępowanie powoduje również powstanie nieuczciwej konkurencji, która z uwagi na niższe ceny towarów, czy usług oferowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą nieobciążoną zobowiązaniami podatkowymi, niszczy legalną działalność gospodarczą. Kupujący towary lub usługi powinni otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu.

OŚWIADCZENIE

w sprawie planowanych objazdów przez Ostródę

w trakcie remontu drogi S7

 

 

 

Ostróda dn. 14.07.2015 r.

Klub Radnych PO RP

w Radzie Powiatu w Ostródzie

 

Ostróda 16.07.2015

Szanowni Państwo, Drodzy Ostródzianie

W wyniku braku porozumienia pomiędzy wykonawcą drogi a władzami powiatu, zdecydowano poszukać aternatywnego rozwiązania.