budocentrum wiz 480

Samorząd-Ostróda

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie".

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 12.06.2018 r.

Prezentujemy aktualne oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie na dzień 5.06.2018 r.

E-ZLA przybywa coraz więcej. Lekarze chętniej sięgają po tę formę wystawiana zaświadczeń lekarskich. Zwolnień lekarskich w formie elektronicznej nie trzeba dostarczać do płatnika. W przypadku, gdy płatnikiem jest ZUS musimy złożyć jedynie wniosek o wypłatę zasiłku. Dzięki e-ZLA łatwiejszy jest przepływ informacji pomiędzy lekarzem, pacjentem i pracodawcą. Następuje to już w chwili wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej.

25 maja 2018 r. młodzież Technikum Żeglugi Śródlądowej z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie odwiedziła Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Kamionce koło Iławy nad jeziorem Silm.