budocentrum wiz 480

Samorząd-Ostróda

10 maja 2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pn.: Dostawa autobusów w ramach projektu: „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”.

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie na dzień 7 maja 2018 r.

Ostródzcy Radni dokonali podziału miasta na 18 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, granice, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz numery okręgów wyborczych wchodzących w ich skład. 

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie na dzień 30.04.2018 r.

20 kwietnia w piątek, w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, odbyła się Inauguracja Programu Ogólnopolska Karta Seniora.