----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Ostróda

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny – Tyrowo”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Prezentujemy oferty Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 10 lipca 2018.

Na podstawie wydanej decyzji z dn. 19 czerwca 2018 r. Warmińsko – Mazurski Konserwator Zabytków zezwolił na kontynuację przerwanych robót w miejscu odkrycia reliktów historycznej architektury.

Zakończono remont drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo (Nr 1237N). Roboty obejmowały wykonanie warstw wyrównawczych o grubości 3 cm (1405,50 ton), warstw ścieralnych o grubości 2 i 4 cm o łącznej powierzchni 18740,00 m2, peronu przystankowego dla wysiadających - 30 m2, a także elementów odwodnienia o łącznej długości 236,00 mb.

Prezentujemy aktualne oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.

Inne

loading...