----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Powiat

Dzięki staraniom Zarządu Szpitala Laboratorium Analityczne PZOZ w Ostródzie zostało wyposażone w nowoczesny Laboratoryjny System Informatyczny (LSI). System łączy laboratorium z oddziałami szpitalnymi (zleceniodawcami) oraz stwarza możliwość lepszej współpracy z gabinetami Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Ostródzie (partnerami zewnętrznymi).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie. Wykonawcą prac jest firma SOLID-STET Sp. z o.o. ze Szczecina.

Oferty powiatowego Urzędu Pracy na dzień 3.04.2018 r.

SKANSKA S.A. jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg” informuje o zamiarze wprowadzeniu całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg w km 26+441 - 38+100 na czas układania warstwy ścieralnej całą szerokością w okresie od 11.04.2018 r. - 14.04.2018.

Wczoraj (28 marca 2018), w Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisana została umowa na termomodernizację budynku szpitala PZOZ w Ostródzie S.A.. Umowę parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki - Wicestarosta oraz Katarzyna Krawczyk - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego WITKA Sp. z o.o. w Olsztynie. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 2.817.187,85 zł.

Inne

loading...