----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Woda z wodociągów w Wysokiej Wsi i Ornowie jest już przydatna do spożycia przez ludzi. Niestety z problemem nadal boryka się Dąbrówno, Jabłonowo oraz Osada Danków w Wielimowie.

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w dniu 9 października 2017 r. odwołał zakaz spożywania wody z wodociągów Wysoka Wieś i Ornowo.

Woda z ww. wodociągów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 Według stanu na dzień 10 października 2017 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości. Administratorzy wodociągów zostali zobowiązani zapewnić odbiorcom wodę dobrej jakości z innego, zastępczego źródła (woda z innego wodociągu, woda butelkowana, woda z cysterny).

 

powiat ostródzki:

  • wodociąg lokalny OW Osada Danków w Wielimowie – brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Enterokoków.
  • wodociąg Dąbrówno - brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli. Wodociąg Dąbrówno zaopatruje w wodę 2 miejscowości: Dąbrówno, Jabłonowo – 1126 osób.

 

Ponadto z uwagi na utrzymujące się ponadnormatywne stężenia parametrów fizykochemicznych w wodzie, zakaz spożywania wody obowiązuje w:

 

powiat ostródzki:

  • wodociąg OW STANICA WODNA – jon amonowy; nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców, jest wykorzystywana w ośrodku turystycznym.

 

 

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.

 

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież

Inne

loading...