budocentrum wiz 480

2,9 mld zł to wartość inwestycji, których rezultaty udostępnione zostały kierowcom na Warmii i Mazurach w 2017 roku, czyli 75 km nowych dróg ekspresowych i obwodnic. Wartość wszystkich toczących się na drogach krajowych regionu inwestycji to blisko 4,4 mld zł.

 

Drogi ekspresowe i obwodnice

 

W 2017 r. kontynuowano prace na kontraktach zawartych w latach 2015-16. Są to następujące odcinki:

 •     S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe /9,1km/229,4 mln zł
 •     S7 Nidzica Południe – Napierki/13,6km/263,1 mln zł
 •     S51 Olsztyn – Olsztynek/13,3km/394,8 mln zł
 •     S7 Ostróda Południe – Rychnowo/8,8km/299,2 mln zł
 •     S7 Rychnowo – Olsztynek/11,3km/388,5 mln zł
 •     S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk16/18,4 km/1 318,5 mln zł
 •     dk 16 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 1 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe/10 km/387,5 mln zł
 •     S51 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 2 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe/14,7 km/1,01  mld zł

 

s51 olsztyn olsztynek

s51 Olsztyn - Olsztynek

 

Spośród wyżej wymienionych dróg w 2017 roku udostępniono kierowcom wszystkie odcinki S7, drogę S51 Olsztyn – Olsztynek oraz obwodnicę Ostródy wciągu dk16. To łącznie prawie 75 km o wartości blisko 2,9 mld zł. W budowie pozostają jeszcze dwa odcinki obwodnicy Olsztyna, których realizacja zakończy się w 2018 roku. Podpisaniem umów rozpoczęły się natomiast dwa nowe kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km). W pierwszym kwartale 2018 roku na podpisanie umów na projekt i budowę oczekują jeszcze dwa mazowieckie odcinki S7 Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

 

dk16 obwodnica ostrody most

dk16 Obwodnica Ostródy - most MS3

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

 

W bieżącym roku GDDKiA Oddział w Olsztynie realizował także zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych następuje poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja Programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana.

 

W roku 2017 w ramach PLMN realizowane były następujące zadania o łącznej wartości ok. 71,5 mln zł. Są to:

 •     dk53/59 Rozogi – budowa ronda
 •     dk16 Kisielice – Ogrodzieniec - budowa ciągu pieszo – rowerowego
 •     dk63 Węgorzewo – budowa ronda
 •     dk59/63 Giżycko – budowa ronda wraz rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego
 •     dk51 Dywity – budowa ciągu pieszo-rowerowego
 •     dk16 Stradomno – budowa chodnika
 •     dk16 Stare Jabłonki – remont mostu
 •     dk53 Szczytno – rozbudowa drogi (ul. Leyka, Wileńska)

 

 

Inwestycje w przygotowaniu

 

W 2017 r. zakończyły się  przetargi na budowę w systemie „Projektuj i buduj”. Są to zadania:

 •     S7 Napierki - Mława (14 km),
 •     S7 Mława – Strzegowo (21,5 km),
 •     S7 Strzegowo - Pieńki (22 km),
 •     S7 Pieńki - Płońsk (13,7 km),
 •     dk15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (18 km).

 

W fazie końcowej znajdują się postępowania na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

 

W 2017 roku zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji dwóch dróg, tj.:

 •     studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk,
 •     koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

 

W kwietniu 2018 roku mają zakończyć się prace nad koncepcją programową dla odcinka dk16 Borki Wielkie - Mrągowo wraz  z obwodnicą Mrągowa, co pozwoli jeszcze w 2018 roku ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.

 

 

Plany na 2018

 

W przyszłym roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kończyć się będzie budowa obwodnicy Olsztyna (2 zadania). W pierwszym kwartale 2018 roku planujemy podpisać umowy na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15, drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki oraz 2 odcinków S7 na terenie województwa mazowieckiego od Napierek do Płońska. W planach jest także ogłoszenie przetargu na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk59. Kontynuowane będą także zadania z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.


 

s7 nidzica napierki

s7 Nidzica - Napierki

 

s7 rychnowo olsztynek

s7 Rychnowo - Olsztynek

 

s7 ostróda rychnowo

s7 Ostróda - Rychnowo

 

 

Źródło: tekst + foto GDDKiA

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież