budocentrum wiz 480

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie. Wykonawcą prac jest firma SOLID-STET Sp. z o.o. ze Szczecina.

 

 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowane zostanie przyszkolne wielofunkcyjne boisko sportowe, z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 24,24 x 44,16 m wyposażone w kosze stojące do uprawiania koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz demontowane w razie potrzeby słupki do piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego. Powierzchnia zabudowy boiska to 1.070,44 m2.

 

Wykonane zostanie ogrodzenie terenu boiska oraz ciągi pieszo–jezdne.

 

W obrębie projektowanego boiska wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca umożliwiająca uprawianie innych niż w/w dyscypliny tj.:

- skocznia w dal – rozbieg o dł. 30,00 m i szerokości nawierzchni 1,22 mb – technologia wykonania nawierzchni jak w przypadku boiska. Powierzchnia zabudowy 59,50 m2.
- rzutnia kulą – koło rzutów o śr. wewnętrznej 2.13 m w obramowaniu kołowym z profilu aluminiowego teowego 60 x 60 x 6 mm wtopionego w warstwę betonową podbudowy. Nawierzchnia wykonana jak nawierzchnia boiska. Powierzchnia zabudowy 140,52 m2.

 

Wartość podpisanej umowy wynosi 559 282,61 zł, a budowa boiska ma zakończyć się do 31 lipca 2018 r.

 

boisko w elgnowie umowa 800px

 

Źródło: dabrowno.pl