budocentrum wiz 480

W związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ważne informacje ww. sprawie w załączniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

pomoc prawna 5

Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione następujące punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: 
1) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226 
2) w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16 
3) w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210 
4) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych (w punktach 1-3) oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w punkcie 4) od poniedziałku do piątku: w punktach 1-3 w godzinach: od 9:00 do 13:00, w punkcie 4 od 13:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

  • Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? 
  • Jak uzyskać pomoc?
  • Jaki jest zakres nieodpłatnej pomocy? 
  • Na czym polega Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie? 

Na powyższe pytania znajdziecie odpowiedź w dołączonej grafice:

pomoc prawna 1

 

pomoc prawna 2

 

pomoc prawna 3