budocentrum wiz 480

Samorząd - Powiat

Wczoraj (28 marca 2018), w Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisana została umowa na termomodernizację budynku szpitala PZOZ w Ostródzie S.A.. Umowę parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki - Wicestarosta oraz Katarzyna Krawczyk - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego WITKA Sp. z o.o. w Olsztynie. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 2.817.187,85 zł.

W celu stworzenia miejsc do aktywnego odpoczynku, Wójt Gminy Małdyty podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Budowę i udostępnianie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty wraz z wyposażeniem”.

2 lutego warmińsko-mazurski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie: Lider – Porr SA oraz Porr Bau GmbH z Austrii. Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 34 miesięcy za 318,2 mln zł.

W dniu 08.02.2018 r. p. Henryk Kacprzyk - Wójt Gminy Grunwald podpisał umowę z p. Jackiem Pasikiem – Dyrektorem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego - wykonawcą robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo – Domkowo”.

"Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk" - pod taką nazwą wystartowała kampania województwa warmińsko-mazurskiego, która ma promować ten region jako idealny do życia, pracy i odpoczynku.