----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Powiat

Otwarto nową drogę relacji: droga powiatowa nr 1924N - Korsztyn. Wcześniej trwały na niej roboty drogowe mające na celu wymianę nawierzchni na drodze gminnej nr 155006N. Jej otwarcia dokonał Gustaw Marek Brzezin-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wójt Gminy Grunwald Henryk Kacprzyk i Sołtys miejscowości Korsztyn Andrzej Rućkowski.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, 23 sierpnia podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”.

POWIATOWY URZĄD PRACY 

W gminie Grunwald w ciągu ostatnich dni pojawiły się informacje na temat kilku nowych inwestycji, m.in. budowa chodnika, drogi, czy modernizacja remizy OSP.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE


Inne

loading...