budocentrum wiz 480

Samorząd - Powiat

W dniu 08.02.2018 r. p. Henryk Kacprzyk - Wójt Gminy Grunwald podpisał umowę z p. Jackiem Pasikiem – Dyrektorem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego - wykonawcą robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo – Domkowo”.

2 lutego warmińsko-mazurski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum w składzie: Lider – Porr SA oraz Porr Bau GmbH z Austrii. Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 34 miesięcy za 318,2 mln zł.

W przeprowadzanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich - ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2017 r., powiat ostródzki został ponownie sklasyfikowany na V miejscu w Polsce w kategorii powiatów o wielkości od 60 do 120 tys. mieszkańców. Tym samym utrzymaliśmy ubiegłoroczną pozycję w kategorii, w której wyróżnianych jest piętnaście pierwszych lokat.

"Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk" - pod taką nazwą wystartowała kampania województwa warmińsko-mazurskiego, która ma promować ten region jako idealny do życia, pracy i odpoczynku.

Niczym spotkanie gminnej egzekutywy PZPR, podczas odwiedzin sekretarza z województwa, przebiegała część XLII sesji Rady Gminy Łukta. Tego dnia Rada miała podjąć decyzję, a dokładniej przyklepać to co już wcześniej w węższym gronie ustalono, w sprawie podwyżki dla wójta.