----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Powiat

Blisko 22 mln zł będzie kosztowała rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Inwestycja ma zostać zakończona do 2020 roku.

Otwarto nową drogę relacji: droga powiatowa nr 1924N - Korsztyn. Wcześniej trwały na niej roboty drogowe mające na celu wymianę nawierzchni na drodze gminnej nr 155006N. Jej otwarcia dokonał Gustaw Marek Brzezin-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wójt Gminy Grunwald Henryk Kacprzyk i Sołtys miejscowości Korsztyn Andrzej Rućkowski.

W gminie Grunwald w ciągu ostatnich dni pojawiły się informacje na temat kilku nowych inwestycji, m.in. budowa chodnika, drogi, czy modernizacja remizy OSP.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, 23 sierpnia podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”.

POWIATOWY URZĄD PRACY 

Inne

loading...