----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Biznes - Powiat

Przerwa w elektronicznej obsłudze deklaracji akcyzowych - 1-7.10.2015

Jak już wiemy, frekwencja podczas referendum w Polsce była bardzo niska. Nie inaczej było w naszym regionie, gdzie niewielu obywateli zdecydowało się udać do urn wyborczych.

Zakończyła się przebudowa powiatowej ulicy Śląskiej w Morągu. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg wygrała firma „SANBUD” z Olsztyna z ceną oferty 569 039,36 zł brutto. W dniu 29 lipca 2015 roku uroczyście oddano ulicę do użytku. Wzięli w niej udział: Marian Podziewski - wojewoda warmińsko-mazurski, Andrzej Wiczkowski - starosta ostródzki, Edmund Winnicki - wicestarosta ostródzki, Tadeusz Sobierajski - burmistrz Morąga, Małgorzata Ostrowska - dyrektor PZD w Ostródzie, Edward Żołądkowicz - prezes PWiK w Morągu, przedstawiciele wykonawcy, radni powiatowi.

Dzięki dużemu udziałowi środków rządowych wiele gmin może realizować inwestycje drogowe. Nie byłoby to pewnie możliwe aż na taką skalę gdyby nie to wsparcie. Samorządy często mają zbyt małe budżety, aby samodzielnie wyremontować lokalne drogi, stąd tak duże zainteresowanie programem w każdej jego edycji – mówił wojewoda Marian Podziewski.

Jak informuje nas senator Stanisław Gorczyca, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na lata 2016-2023 przebudowane i zmodernizowane zostaną najbardziej niebezpieczne miejsca na drogach krajowych. Na program, którego efekty pozytywnie odczują również mieszkańcy naszego regionu, przewidziano 4,8 mld złotych.

Morąska spółka „Paged – Sklejka” S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie co najmniej 151,7 mln zł i utworzy co najmniej 110 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2020 r.

Firma zajmuje się produkcją różnego rodzaju sklejki, płyt stolarskich, sklejek surowych i okleinowanych filmami fenolowymi. Działalność produkcyjną Spółka prowadzi w trzech zakładach zlokalizowanych w Morągu (produkcja sklejek), Ełku (produkcja sklejek) i w Bartoszycach (produkcja płyt stolarskich) i jest wiodącym producentem sklejek w Polsce i liczącym się producentem w Europie.

Inne

loading...