budocentrum wiz 480

Samorząd - Powiat

35-lecie swojego istnienia obchodził niedawno Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie. Z tej okazji, podczas jubileuszowej uroczystości otwarto nowy pawilon rehabilitacyjny. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych.

Blisko 22 mln zł będzie kosztowała rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Inwestycja ma zostać zakończona do 2020 roku.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, 23 sierpnia podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”.

Otwarto nową drogę relacji: droga powiatowa nr 1924N - Korsztyn. Wcześniej trwały na niej roboty drogowe mające na celu wymianę nawierzchni na drodze gminnej nr 155006N. Jej otwarcia dokonał Gustaw Marek Brzezin-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wójt Gminy Grunwald Henryk Kacprzyk i Sołtys miejscowości Korsztyn Andrzej Rućkowski.

W gminie Grunwald w ciągu ostatnich dni pojawiły się informacje na temat kilku nowych inwestycji, m.in. budowa chodnika, drogi, czy modernizacja remizy OSP.