budocentrum wiz 480

loading...
loading...

Biznes - Powiat

W sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku, 19 czerwca br. podpisana została umowa na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę parafowali: Wicestarosta - Edmund Winnicki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Sławomir Sadowski.

Zakończono remont drogi powiatowej na odcinku Wirwajdy – Nastajki o długości 2,29 km (10 643 m2). Zakres robót obejmował wykonanie: warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na odcinku drogi powiatowej Zajączki – Pietrzwałd ułożono warstwę wyrównawczą grubości 3 cm oraz warstwę ścieralną grubości 2 cm w technologii cienkiego dywanika na gorąco. Długość zadania wyniosła 1815 mb.

W piątek, 1 czerwca br. Powiat Ostródzki zakończył remont chodnika (330 mb) w miejscowości Łodwigowo.

Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018" z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowy na realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.