budocentrum wiz 480

Samorząd - Powiat

Prezentujemy oferty Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 24.07.2018 r.

Uroczystego otwarcia zrealizowanych zadań drogowych dokonano 12 lipca 2018 r. Oddano do użytku: chodnik w m. Wenecja, w m. Chojnik, w m. Markowo, w m. Strużyna, w m. Jurki oraz ulic powiatowych Szpitalnej, Kwiatowej i Kościuszki w m. Morąg.

W ostatnich miesiącach w naszym powiecie zrobione i oddane do użytku zostały dwie drogowe inwestycje.

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 12 lipca 2018 r. podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo – Naprom – Smykówko w km 0+000-2+267 oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją przedmiotowego zadania.

W sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku, 19 czerwca br. podpisana została umowa na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę parafowali: Wicestarosta - Edmund Winnicki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Sławomir Sadowski.