budocentrum wiz 480

Kronika - Ostróda

Aż 30 mandatów karnych i 3 zatrzymane dowody rejestracyjne - to efekt działań ostródzkich policjantów ruchu drogowego, którzy kontrolowali wczoraj pojazdy ciężarowe i autobusy. Funkcjonariusze poprzez eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników dróg. Takie działania organizowane są cyklicznie.

Ostródzcy policjanci odwiedzili gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2 w Ostródzie. Funkcjonariusze na spotkaniu poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań. Przybliżone zostały im także środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Prowadzona pogadanka była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

Wykryte w gminie Gietrzwałd ognisko ptasiej grypy spowodowało podjęcie działań kontrolnych i profilaktycznych. Kontrole związane z handlem drobiem na targowiskach przeprowadzają dzielnicowi wraz z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Ostródzcy dzielnicowi organizują wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Leśnej. Stróże prawa odwiedzają kompleksy leśne. Celem organizowanych wspólnie z leśnikami patroli jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. W ostatnim czasie funkcjonariusze podejmują także działania kontrolne i profilaktyczne związane z wystąpieniem na terenie powiatu ogniska ptasiej grypy.  

Ukradł czekolady i uderzył interweniującego pracownika ochrony. Trafił do policyjnego aresztu.