budocentrum wiz 480

Centrum Kultury w Ostródzie – organizator eliminacji miejskich i rejonowych konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją”- serdecznie zaprasza do udziału w edycji 2018.

 

 

recytatorski

 

Regulamin:

Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie
Współorganizatorzy: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Szkoły i ośrodki kultury z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym Centrum Kultury w Ostródzie

 

Konkurs jest imprezą otwartą.

Adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji
 • stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania poezji i prozy adekwatnej do ich wieku
 • artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy przygotują:

 

W kategorii RECYTACJA:

 • pierwsza grupa wiekowa (kl. I-III) – interpretację jednego utworu poetyckiego
 • druga grupa wiekowa (kl. IV-VI) – interpretację jednego utworu poetyckiego
 • trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII i gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min.,całość prezentacji max.5 min.).

UWAGA! Kategoria – konkurs poezji śpiewanej – zostaje z bieżącym rokiem anulowana

 

Kryteria oceny:

 1. interpretacja
 2. estetyka mówienia
 3. dobór repertuaru (odpowiedni do wieku i osobowości uczestnika konkursu)
 4. ogólny wyraz artystyczny.

 

Przebieg konkursu:

I etap

 • eliminacje szkolne – organizują szkoły we własnym zakresie

II etap

 • eliminacje miejskie

do eliminacji miejskich szkoły podstawowe w terenu Ostródy typują po 2 osoby z każdej grupy wiekowej (max. 2 osoby! z każdej grupy)

zgłoszenia (w formie wypełnionych, załączonych poniżej, kart zgłoszeń) należy złożyć osobiście lub pocztą najpóźniej do 10 kwietnia 2018r. (wtorek) na adres:

 

Centrum Kultury w Ostródzie

ul. Mickiewicza 22 (zamek)

14 – 100 Ostróda

z dopiskiem „Spotkania z Poezją”

 

Eliminacje miejskie odbędą się 18 kwietnia (środa) 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, ul. Mickiewicza 22; start: godz. 10.00 – wszystkie grupy wiekowe (prezentacje zaczynamy od najmłodszych)

 

III etap

 • eliminacje rejonowe

do eliminacji rejonowych ośrodki kultury z terenu Powiatu Ostródzkiego, które organizują konkursy środowiskowe (miejskie, gminne, miejsko-gminne) typują po 1 osobie z każdej grupy wiekowej (max. 2 osoby! z każdej grupy)

zgłoszenia (w formie wypełnionych, załączonych poniżej, kart zgłoszeń) należy złożyć osobiście lub pocztą najpóźniej do 8 maja 2018r. (wtorek) na adres:

Centrum Kultury w Ostródzie

ul. Mickiewicza 22 (zamek)

14 – 100 Ostróda

z dopiskiem „Spotkania z Poezją”

 

Eliminacje rejonowe odbędą się 16 maja 2018 r. (środa) w Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku, ul. Mickiewicza 22; start: godz. 10.00 – wszystkie grupy wiekowe (prezentacje zaczynamy od najmłodszych)

 

IV etap

 • eliminacje wojewódzkie – odbędą się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w dniu 29 maja /wtorek/ o godz. 10:00 – zgłoszenia wysyłają organizatorzy eliminacji rejonowych.

 

 

Koordynatorem konkursu (eliminacji miejskich i rejonowych) w Centrum Kultury w Ostródzie jest Renata Ferens-Paszkiewicz. Informacji udzielamy pod nr tel. 89 646 32 31 lub 89 642 29 72.

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież