budocentrum wiz 480

Kultura - Ostróda

15 lutego zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu Kanapa Coolturalna. Tematem spotkania będzie rekonstrukcja historyczna. Gośćmi będą Agata Sarbiewska i Maciej Schwarz.

Aby opowiedzieć tę historię, cofniemy się w czasie o 73 lata. Jest mroźny styczeń 1945 roku. Do prowincji III Rzeszy, do Prus Wschodnich, wkracza Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona. Wśród czerwonoarmistów były specjalne ekipy żołnierzy, którzy mieli burzyć miasta, domy, a przy okazji rabować, gwałcić kobiety, rozstrzeliwać, kraść krowy, konie a nawet... kury. Do Ostródy wkroczyli 21 stycznia.

Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy, klimatyczny koncert dawno nie słyszanego w Ostródzie bluesa. Wystąpią dwa zespoły: jako support zespół AB Band z Ostródy oraz grupa CREE z Sebastianem Riedlem na wokalu. Obydwa zespoły zagrają akustycznie.

„W swoich obrazach staram się pokazać wewnętrzny świat zwykłych rzeczy. Światło odgrywa tu ważną rolę. Światło bez konkretnego źródła. Światło (duchowe), czyli sacrum, uwidacznia się nie tylko w wątkach biblijnych. Nawet obraz o tematyce religijnej czasem może nie mieć w sobie elementu duchowości, natomiast zwykły pejzaż, portret, martwa natura, może stać się czymś w rodzaju ikony.”

W Ostródzie znajdują się dwie ulice, których patroni związani są z Powstaniem Styczniowym: Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania i Wojciecha Kętrzyńskiego, wówczas studenta, który w 1863 roku, w Prusach, przewoził broń dla walczących polskich oddziałów. Mało kto wie, ale w Powstaniu Styczniowym, największym zrywie narodowym przeciw rosyjskiemu zaborcy, brali udział jako ochotnicy, mieszkańcy powiatu ostródzkiego.