----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Miejska Biblioteka w Morągu wraz z filiami w Jurkach i Bogaczewie przygotowały aż dwa konkursy dla swoich najmłodszych Czytelników.

 

 

Książka na niepogodę 800px

 

„Książka na niepogodę”

 

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu są: filia w Bogaczewie i filia w Jurkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, zwane dalej filiami.
2. Celem konkursu jest popularyzacja zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie poziomu czytelnictwa i korzystania ze zbiorów dostępnych w filiach.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 0-9 lat i 10-15 lat.
4. Konkurs trwa od 1 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku. W tym okresie będzie tworzony ranking, mający na celu wyłonienie najaktywniejszych czytelników.
5. W rankingu będą brane pod uwagę wszystkie wypożyczone zbiory dostępne w filii w Jurkach oraz filii w Bogaczewie.
6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w drodze losowania spośród trzech najaktywniejszych czytelników w tym okresie w danej filii w poszczególnych grupach wiekowych.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wyniku losowania telefonicznie.
8. Odbiór dyplomu oraz nagrody książkowej będzie możliwy do 22 grudnia 2017 roku w danej filii.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć z wręczenia nagrody.

 

 


 

 

Mój ulubiony miś 800px

 

„Mój ulubiony miś”

 

REGULAMIN KONKURSU:
I. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – filie w Jurkach i w Bogaczewie.
II. Cele konkursu:

 • rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
 • wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży,
 • możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości.

III. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas 0-VIII szkoły podstawowej,
 • warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o podanej tematyce z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

IV. Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • zgodność z tematem;
 • wkład pracy własnej;
 • estetyka wykonanej pracy;
 • pomysłowość;
 • umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów.

V. Kategorie:

 • Szkoły podstawowe klasy 0-III,
 • Szkoły podstawowe – klasy IV – VIII.

VII. Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć w filii bibliotecznej w Jurkach do dnia 20.11.2017 r, lub w filii bibliotecznej w Bogaczewie do dnia 17.11.2017r. W opisie pracy wpisać swoje imię i nazwisko, klasę i szkołę.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 27.11.2017 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jurkach oraz 28.11.2017 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bogaczewie.
IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież

Inne

loading...