budocentrum wiz 480

Za nami siódma edycja Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej". Rywalizacja była bardzo zacięta. Imponujący wynik, bo siódmy w kraju, zajęła Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu. Na bardzo wysokim miejscu plasuje się również Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie – zajęło 95 miejsce wśród 644 placówek biorących udział w rankingu i kilku tysięcy funkcjonujących w całym kraju.

 

Biblioteka to obecnie miejsce, w którym nie rządzi jedynie książka. Sukces święcą te placówki, w których pracownicy idą z duchem czasu i słuchają potrzeb czytelników. Ważne jest wprowadzanie nowych technologii, ciągłe urozmaicanie zbiorów (nie tylko książek, ale również popularnych ostatnio e-bookow, audiobooków czy płyt dvd z filmami) oraz przede wszystkim słuchanie potrzeb czytelników.


– Książka w obecnych czasach ma ogromną konkurencję w mediach i nowych, wciąż rozwijających się technologiach. To oczywiście nie są złe rzeczy, wręcz przeciwnie, ale należałoby się zastanowić, jak je skutecznie wykorzystać do promocji czytelnictwa, a tym samym do jego zwiększenia – podkreśla Elżbieta Dziubińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Dodaje, że obojętne, czy to będzie dobra reklama społeczna czy inna forma, najważniejszy jest efekt. Wbrew pozorom dobra książka nie obroni się sama, trzeba ją zareklamować w taki sposób, żeby każdy chciał ją przeczytać, a jeszcze lepiej – wypożyczać ją z biblioteki.

 

Mądre słowa powiedział Tagore – indyjski poeta, pisarz i filozof: „Biblioteka nie jest wielka przez swe rozmiary, ale przez swą gościnność". Ważna jest bowiem aktywizacja lokalnej społeczności – organizowanie spotkań, warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich czy też udział we wszelkiego rodzaju konkursach.

 

 

Od Juniora do Seniora


biblioteka dzieciBadania czytelnictwa które przeprowadzane są co roku, prognozują niestety spadek czytelnictwa w Polsce. Biblioteki starają się oprzeć temu negatywnemu trendowi i zaszczepiać miłość do książek najmłodszym. Jeżeli rozpocznie się obcowanie z książką od najmłodszych lat, istnieje duża szansa, że książka stanie się dobrym towarzyszem dziecka i stanie się alternatywą dla gry komputerowej czy telewizji. Warto, aby również dorośli w domach czytali książki i dawali tym dobry przykład swoim dzieciom. Dziecko czytającego rodzica z dużym prawdopodobieństwem stanie się kolejnym czytelnikiem.


Biblioteki szczególną uwagę poświęcają również czytelnikom 50+. Organizują dla nich spotkania, imprezy czytelnicze i kursy komputerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. To właśnie w tej grupie wiekowej jest największy odsetek wykluczonych cyfrowo.

 


Biblioteki idą z duchem czasu


Przeanalizowane ankiety potwierdzały hipotezę, że biblioteki stają się bardziej nowoczesne i wprowadzają udogodnienia dla różnych grup. Ponad połowa placówek jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Duże starania przywiązywane są również do pozyskiwania sprzętu dla osób niedowidzących oraz w urządzenia do odtwarzania książki zapisanej cyfrowo. moragbibliotekakomp


W ponad 99 proc. Placówek można skorzystać z internetu, a w około 80 proc. również z wi-fi. Ponad 83 proc. placówek ma własną stronę internetową. To o 6 pkt proc. więcej niż rok temu. Wyraźnie poprawiła się również dostępność księgozbioru w sieci. Obecnie księgozbiór w sieci ma niemal 84 proc. ankietowanych bibliotek. W ponad połowie badanych bibliotek działają kluby i koła czytelnicze. Wyraźnie widać, że przybywa również różnego rodzaju imprez literackich i okolicznościowych dla użytkowników bibliotek. W minionym roku odbyło się ich 291,7 tys., z czego najwięcej, bo aż 97 proc., zorganizowano w bibliotekach publicznych. W takich zajęciach wzięło udział łącznie 7,9 mln osób – podaje GUS.

 

 

Jak powstał ranking


Organizatorzy rankingu Rzeczpospolitej wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). W ten sposób uzyskali niemal 650 odpowiedzi. Ankieta zawierała 19 pytań.


Oceniana była m.in. powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, liczba godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Punkty przyznawane były również m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.


Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. Opracowując ranking, oprócz odpowiedzi z ankiet korzystano z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

biblioteki ranking

 

 

Źródło: Rzeczpospolita

fot. www.bibliotekamorag.pl

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież