budocentrum wiz 480

W ramach II Konkursu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego zostaną dofinansowane dwa filmy dokumentalne, jeden film fabularny oraz jedna animacja.

 

 

Podobnie jak w roku 2017, Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy na dofinansowanie produkcji filmowych otrzymał kwotę 500 tysięcy zł z budżetu samorządu województwa.

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu oceniła ostatecznie projekty, które przeszły dwa wcześniejsze etapy konkursu - ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez trzech niezależnych ekspertów.

 

W gronie ekspertów znaleźli się:

Barbara Hollender (krytyk filmowy, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI, członek Europejskiej Akademii Filmowej, od 1992 związaną z „Rzeczpospolitą”),

Włodzimierz Kowalewski (pisarz, publicysta radiowy, autor słuchowisk, scenarzysta filmowy, ekspert PISF),

Sławomir Rogowski (producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, autor i współautor słuchowisk radiowych, pisarz, członek Europejskiej Akademii Filmowej).

 

Komisja przy wyborze produkcji, którym przyznała dofinansowanie w postaci wkładu koprodukcyjnego z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, brała pod uwagę kryteria związane z oceną merytoryczną ekspertów, etapem produkcji filmu, liczbę dni zdjęciowych czy wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania w naszym regionie – tłumaczy Bogumił Osiński, szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszy Filmowego. – Ważny jest ponadto spodziewany efekt promocyjny dla Warmii i Mazur.

 

Po analizie projektów i uwzględnieniu wymienionych kryteriów komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dofinansowanie następującym produkcjom:

 

W kategorii film fabularny:

Mydłoreż. Małgorzata Imielska , debiut.
Producent: Wojciech Kabarowski NAIMA FILM Spółka z.o.o. w Warszawie.
Wg zgodnej opinii ekspertów i Komisji, to dobrze rokujący debiut. Interesujący scenariusz dotyka ważnych spraw, takich jak społeczne sieroctwo, agresja i gwałt w życiu codziennym, ale też mówi o potrzebie bliskości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dobrze naszkicowane niejednowymiarowe postacie. Potwierdzony udział znanych aktorów (m.in. Jowita Budnik, Anna Dymna).
Opieka artystyczna nad projektem: Jerzy Kapuściński („Cicha Noc”) – dyrektor artystyczny Studia Munka SFP.
Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych: 30 , na Warmii i Mazurach – 18.
Zapewniona dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i TVP S.A.
Planowany termin premiery: luty 2019 r.

 

W kategorii dokument:

1. „Ostatni poganie Europy” reż. bracia Lauris i Raitis Abele
Producent : Dorota Roszkowska ARKANA Sp. z o.o. w Warszawie.
Koprodukcja łotewsko-polska twórców nominowanych do Oscara (2016) za krótki film „Castratus de Boar”. Przewodnikiem filmu jest kupiec Lars z Gotlandii, który podróżuje po południowo-wschodnich wybrzeżach Bałtyku. Razem z nim widzowie poznają grody i osady dawnych ludów zamieszkujących ten region, ich zwyczaje, tradycje i prawa. Walorem filmu jest edukacyjność i cele europejsko-wspólnotowe.
Film w fazie postprodukcji (montaż i udźwiękowienie). Zdjęcia kręcono m.in. w Elblągu, nad Zalewem Wiślanym, a także nad jeziorami. Producent skorzystał z rekonstruktorów historycznych z okolic Olsztynka oraz artystów grafiki komputerowej z Olsztyna.
Planowany termin premiery: 1 września 2018 r.

 

2. „Magia olsztyńskiego Zatorza” reż. Józef Burniewicz, debiut.
Producent : Barbara Fedoniuk – Produkcja Programów Radiowych i Telewizyjnych w Olsztynie.
Pionierska próba przeniesienia na ekran rzeczywistości, w jakiej dorastały dzieci z powojennego wyżu demograficznego urodzone i mieszkające na olsztyńskim Zatorzu. Wśród nich wielu znanych dziś i uznawanych olsztynian, ludzi różnych profesji. Twórcy filmu planują nie tylko skoncentrować się na nie anonimowych postaciach, ale stawiają sobie za cel wyeksponowanie specyfiki osiedla, jego magii , cech charakterystycznych zarówno pod względem urbanistycznym jak i odtworzenia czasu zderzenia z przybyszami spoza Olsztyna.
Film w okresie przygotowawczym. Całość realizacji w Olsztynie.
Planowany termin premiery: październik 2018 r.

 

 

W kategorii animacja:

„Miasto nad Łyną – Krótka historia Olsztyna” reż. Andrzej Wojnach
Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z.o.o. w Warszawie.
Film animowany w skrótowej formie opisujący historię Olsztyna. Dwie charakterystyczne postacie dla regionu Smętek i Kłobuk grają w grę przypominającą Koło Fortuny. Film o walorach edukacyjnych w atrakcyjnej, baśniowej formie prezentujący historię miasta nad Łyną od czasów średniowiecznych do współczesności. Realizacja w najnowszej technologii 2D/3D z użyciem rotoscopingu do animacji postaci.
Film w okresie wstępnym (development). Całość realizacji w Olsztynie (90 dni zdjęciowych) m.in. we współpracy z Olsztyńskim Planetarium Lotów Kosmicznych oraz innymi podmiotami i specjalistami z regionu.
Planowany termin premiery: 25 listopada 2018 r.

 

 

 

Źródło: warmia.mazury.pl

Komentarze   

# drugatv 2018-03-15 02:51
Proponuję, aby było o tym, że jesteśmy najbiedniejszym, a mimo to najwolniej wykorzystującym środki unijne i najmniej rozwijającym się województwem...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować