----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Inne Spojrzenie. Formy, linie, kolory - to, wystawa sztuki abstrakcyjnej ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Od 27 kwietnia będzie dostępna dla zwiedzajacych w Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu.

 

 

Sztuka abstrakcyjna - nieprzedstawiająca, bezprzedmiotowa, pozbawiona wszelkich odniesień do tego co realne, nazwane, określone; niefiguratywna - pojawia się we wszystkich twórczych dziedzinach na przestrzeni XX wieku. Autorem pierwszej malarskiej kompozycji, będącej początkiem nowego, były Wassily Kandinsky (1886-1944). Od jego dzieła powstałego w 1910 r. rozpoczyna się w sztukach wizualnych nurt opisywania myśli, emocji, treści, wykraczający poza przekaz konkretnego znaku.

Opiera się na wartościach malarskich,odrzucających określoną formę i będących jedynymi elementami budującymi płaszczyznę obrazu. Zwykle to temat determinował dzieło, nawiązując do rzeczywistości i natury.

Abstrakcjoniści stworzyli nowoczesny język, wyzwalający malarstwo z prymatu opowieści. Inne dziedziny sztuk wizualnych także ten język przejęły budując dzieło, jako autonomiczną odrębną rzeczywistość, złożoną z układów linii, form, barw lub brył.

W Polsce sztuka abstrakcyjna rozwijała się w okresie międzywojennym, na równi z europejską, silnie reprezentowana przez liczące się ugrupowania artystyczne. W II połowie XX wieku abstrakcja geometryczna i ekspresjonizm abstrakcyjny były równolegle funkcjonującymi nurtami. Z jednej strony swoboda gestu malarskiego i ekspresja formalna, z drugiej rygoryzm ściśle definiowanych form stały się językiem artystycznej narracji wielu dziedzin sztuk wizualnych.

 

Wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Muzeum im. J. G. Herdera, Morąg

27 kwietnia, czwartek, godz.17.00

kurator: Grażyna Prusińska

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież

Inne

loading...