budocentrum wiz 480

W Urzędzie Miejskim można uzyskać bezpłatną poradę prawną. W pokoju 210 Urzędu Miejskiego zasiadają prawnicy, którzy pomagają mieszkańcom rozwiązać problem. Można ich odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy).

 

 

 

 

Możliwość uzyskania darmowej porady prawnej jest jednak ograniczona. Przysługuje ona:

- młodzieży do 26 roku życia,

- osobom korzystającym z pomocy społecznej,

- osobom powyżej 65 roku życia,

- weteranom i kombatantom.

- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,

- każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobietom w ciąży.

 

 

Udzielana przez prawników pomoc polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 

Wymienione w punkcie pierwszym osoby mogą uzyskać informację w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Bezpłatna pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

 

Źródło: Urząd Miasta

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież