budocentrum wiz 480

Powiat ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.

 

W dniu 19 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisano umowę, którą parafowali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki – Wicestarosta oraz Michał Zarembski – właściciel firmy Mezarist.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju regionu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w okresie 01.03.2018 – 30.06.2019.

 

Realizacja projektu przyczyni się m. in. do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik i pełnego przystosowania obiektów warsztatów szkolnych do prowadzenia najwyższej jakości zajęć edukacyjnych i praktycznej nauki zawodu technik mechatronik w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry pracowniczej regionu województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 4 016 729,12 zł, w tym dofinansowanie 3 333 483,50 zł.

 


Tekst: Wydział Rozwoju Lokalnego
Foto: M.Kłosowska

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież