budocentrum wiz 480

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie: Wiktoria Soliwoda oraz Jakub Wiśniewski reprezentowali województwo warmińsko–mazurskie w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

 

Swoją parlamentarną przygodę rozpoczęli już w lutym przystępując do konkursu pod hasłem: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zadaniem uczestników było zorganizowanie i przeprowadzenie poza szkołą kampanii wyborczej dla wybranego posła z okresu 1919- 1921r. Bohaterką Wiktorii i Jakuba została Maria Moczydłowska, jedna z ośmiu kobiet, które po raz pierwszy dekretem Józefa Piłsudskiego, otrzymały prawa wyborcze. „Wybraliśmy tą postać, gdyż spodobał się nam program wyborczy pani M. Moczydłowskiej zakładający pomoc biednym, dzieciom i młodzieży oraz szeroką koalicję kobiet.” – uzasadniła wybór Wiktoria. Z przeprowadzonych działań powstało obszerne sprawozdanie oraz film, które zadecydowały o powodzeniu w konkursie.


Uroczyste wręczenie mandatów do SDiM i prezentacja projektu odbyła się 18 września 2018r. w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 27 września w sali posiedzeń Sejmu młodzi uczestnicy wydarzenia debatowali nad projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.


Podczas otwarcia sesji marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w 2018 r. Polska obchodzi historyczne rocznice o doniosłym znaczeniu: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. Zanim głos oddano młodym swoje wystąpienia wygłosili rzecznik praw dziecka Marek Michalak, Mateusz Szpytma - zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beata Jancarz- Łanczkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji i podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć. Kolejnym punktem posiedzenia była debata o projekcie uchwały, po której zakończeniu uczestnicy tegorocznej sesji, w głosowaniu zdecydowali o jej przyjęciu.

 


Tekst i foto: Dorota Michowska

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież