budocentrum wiz 480

Ludzie - Ostróda

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył z dniem 1 października obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu.

Powiat ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie Ochotniczym Strażom Pożarnym wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku.

W dniach 11-13 września 90-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie wraz z 7 opiekunami wybrała się na wycieczkę do Szwecji.

W najbliższą sobotę, tj. 15 września 2018 roku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Dzień kandydata". Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji, skorzystać z rad instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.