budocentrum wiz 480

Ludzie - Ostróda

Dobiega końca czas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Ostródzie podjęło wiele działań, aby ułatwić gimnazjalistom podjęcie decyzji. Były wizyty i spotkania
z uczniami oraz ich rodzicami w gimnazjach całego Powiatu Ostródzkiego, uczestnictwo w rozmaitych Targach Edukacyjnych, wysyłanie wielu materiałów promocyjnych do gimnazjów poza nasz powiat, w niektórych - wizyty osobiste.

Przez ostatnie dwa miesiące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Uczniowie ostródzkiego ZSZ im .S. Petöfi zajęli I miejsce na etapie rejonowym oraz IV na etapie okręgowym w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Wyjazd uczniów klas policyjnych z ostródzkiego ZSZ im. S. Petöfi na obóz do Garczyna to już tradycja. Rankiem 21 maja klasa II LP wyruszyła na podbój Kaszub.

Pod hasłem „Bezpieczne Mazury” w dniach 16-17 maja w centrum wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie odbyła się regionalna inauguracja sezonu letniego.