budocentrum wiz 480

Ludzie - Ostróda

15 maja w ostródzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi młodzież gimnazjalna miała możliwość zweryfikować swoje plany zawodowe, dokonać wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia zawodowego.

Od  9 do 22 kwietnia 2018 r. 14 uczniów z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018 odbyły się 5 maja w Ostródzie. W programie uroczystości były: Msza Święta, uroczysty przemarsz przez miasto oraz apel na placu Starostwa Powiatowego.

Komitet Organizacyjny XIV Miejskich Dni Rodziny zaprasza do udziału w obchodach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w 2018 r. będą przebiegały pod hasłem: "Rodzina - Dom - Ojczyzna". Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.

Targowisko miejskie przy ul. Pionierskiej to niezwykle oblegane miejsce - szczególnie we wtorki i piątki. Nic dziwnego, że zarówno kupujący, jak i handlarze apelowali do władz Ostródy o utworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Prośby mieszkańców zostały wysłuchane - dodatkowe miejsca parkingowe mają powstać w ciągu dwóch tygodni.