----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

Ludzie - Ostróda

Gmina Ostróda jest jedną z dwudziestu w naszym województwie, które otrzymają dofinansowanie na projekt "teleopieki" nad seniorami. Umowy zostały podpisane w środę 17 stycznia 2018 r. Przedstawicielem Ostródy był Burmistrz Czesław Najmowicz.

Temperatura na zewnątrz - zarówno w nocy jak i w dzień - waha się w okolicach zera i coraz śmielej spada jeszcze niżej. Takie ochłodzenie może być szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Dlatego policjanci – a szczególnie ci pracujący jako dzielnicowi - sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać takie osoby i oferują skorzystanie z noclegowni. Pomóc im w tym może każdy, kto ma wiedzę o osobie potrzebującej pomocy.

W miniony wtorek, 9 stycznia 2018 r. w ostródzkim Powiatowym Państwowym Inspektoracie Sanitarnym zadzwonił telefon. Lekarze ze szpitala w Ostródzie poinformowali o czterech przypadkach podejrzenia zachorowania na odrę. Każdy z nich dotyczył pracowników zakładów mięsnych Animex Morliny.

To już tradycja – V Festiwal Nauki za nami. Piątek 12 stycznia 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie był nico inny. W tym dniu odbywał się V Festiwal Nauki – Dzień Otwarty dla Uczelni.

Powiat Ostródzki, w ramach Certyfikatu udzielonego Zespołowi Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach przydzielonych środków finansowych zrealizowane zostaną zadania bieżące i inwestycyjne powiatu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr II prowadzącego klasy o profilu wojskowym. Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w Warszawie, 27 listopada 2017 r., przez Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej – Sławomira Frątczaka oraz Andrzeja Wiczkowskiego - Starostę Ostródzkiego i Edmunda Winnickiego - Wicestarostę.

Inne

loading...