budocentrum wiz 480

loading...
loading...

Ludzie - Ostróda

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, to najważniejsze wydarzenia policyjne na Warmii i Mazurach. Komenda w Ostródzie będzie miała swój sztandar, który jest symbolem najwyższej wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę. a garnizon wzbogaci się o 32 nowych policjantów.

Sylwester Pepel wraz ze swoim klubem sportowym oraz głównym inicjatorem akcji sprzątania jezior - Bruno Łowcą, chciał zorganizować w Ostródzie pierwsze Mistrzostwa Polski w Rzucie Magnesem Neodymowym. Zawody miały odbyć się w tę niedzielę na bulwarze jeziora Drwęckiego. Niestety, burmistrz Najmowicz nie wyraził na to zgody.

Powiat ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył z dniem 1 października obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu.

W dniach 11-13 września 90-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie wraz z 7 opiekunami wybrała się na wycieczkę do Szwecji.