----------Niezależny Portal Regionu Ostródzkiego----------

TWÓJ REGION W PIGUŁCE - WIADOMOŚCI | TURYSTYKA | OGŁOSZENIA | REKLAMA

W Dąbrównie i Miłomłynie powstaną przedszkola dla najmłodszych mieszkańców. Gmina Dąbrówno pozyskała 582 473,69 zł. dotacji na jego funkcjonowanie od września 2018 r. Gmina Miłomłyn natomiast - 218 234,72 zł.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 października 2017 r. zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nrRPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17.

 

Wniosek Gminy Dąbrówno uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie  (119,5 pkt) i znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej.  Całkowita wartość projektu „Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie” wynosi 685 274,20 zł, z czego 582 473,69 zł (85%) stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Powstanie 25 nowych miejsc przedszkolnych.

 

Z kolei wniosek Gminy Miłomłyn uzyskał 107 pkt, co daje jej w rankingu miejsce 4. Wartość projektu "Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie" wynosi 256 746,74. Dofinansowanie wyniesie 218 234,72, co również stanowi 85% całości.

 

Placówka w Dąbrównie...

rozpocznie funkcjonowanie od początku roku szkolnego 2018/2019, więc nabór dla dzieci rozpocznie się na wiosnę 2018 roku. W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne urządzenia, meble i sprzęt oraz zabawki. Zapewniony będzie dowóz dzieci do placówki oraz całodzienne wyżywienie, których koszty pokrywane będą w ramach projektu.

 

Przedszkole będzie oferować 4 rodzaje różnych zajęć dodatkowych: korekcyjno-kompensacyjne, logopedia, terapia przez sztuki plastyczne, gimnastyka korekcyjna.

 

W nowoutworzonym przedszkolu zostaną zatrudnione 3 osoby: dwie osoby na stanowiskach nauczyciela oraz woźna. W ramach projektu zatrudniona kadra pedagogiczna będzie mogła odbyć wybrane przez siebie szkolenia, wynikające z ich potrzeb zawodowych.

 

 

Źródło: Gmina Dąbrówno

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież

Inne

loading...