budocentrum wiz 480

Starosta Ostródzki w dniu 30 sierpnia 2018, w obecności Zarządu Powiatu w Ostródzie wręczył 12 nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

 

Aby uzyskać awans na wyższy stopień zawodowej ścieżki, nauczyciele musieli wcześniej zdać egzamin, podczas którego prezentowali szczegółowo swoje dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz odpowiadali na pytania z zakresu metod pracy i znajomości prawa oświatowego. Niezbędne było też wykazanie się umiejętnością stosowania w praktyce wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii.


Awansowani na wyższy stopień nauczyciele wzmocnią od 1 września 2018 r. kadrę pedagogiczną następujących szkół i placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

 

Wszystkim „świeżo upieczonym” nauczycielom mianowanym serdecznie gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.

 

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież