budocentrum wiz 480

Nowy Posterunek Policji na Warmii i Mazurach. Po Wydminach, to policjanci z Małdyt będą bliżej społeczeństwa. Funkcjonariusze będą realizowali założenia wynikające z Ustawy o Policji. Posterunek w Małdytach to zwieńczenie oczekiwań samorządu, który wspierał ideę wynikającą z założeń MSWiA, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w małych miejscowościach. 

posterunek małdyty 14 

W dzisiejszej uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Małdytach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej Pan Jarosław Babalski, Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski, który od 2014 roku zabiegał o przywrócenie Posterunku Policji w Małdytach, Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski oraz licznie zgromadzeni samorządowcy powiatu ostródzkiego. Podczas uroczystości przekazano również oznakowany radiowóz opel mokka, sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Małdytach oraz budżetu Policji (50/50). Kluczyki do radiowozu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie nadkom. Marcinowi Danowskiemu, wręczył Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski. Następnie kluczyki z rąk nadkom. Marcina Danowskiego trafiły w ręce kierownika Posterunku asp. szt. Marcina Bąka.

Małdyty 

Początki tej inwestycji sięgają listopada 2017 roku, kiedy to Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski podpisał akt notarialny przekazujący teren pod budowę posterunku. Następnie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia odpowiedniego projektu obiektu i wykonawcy inwestycji.

Autorem projektu Posterunku Policji w Małdytach jest Pracownia Projektowa ACON z Olsztyna, a wykonawcą inwestycji - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z Wronek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 milion 783 tysiące złotych, które pochodzą z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020.

Budowę posterunku zakończono w grudniu br.

Posterunek Policji w Małdytach mieści się przy ul. Kopernika 

Struktura posterunku Policji (ogółem 5 stanowisk policyjnych):

- Kierownik Posterunku Policji

- Zespół do spraw Prewencji, w skład którego wchodzą:

  • ·        2 stanowiska dzielnicowych,
  • ·        2 stanowiska referenta,

Przy okazji budowy nowego posterunku warto wspomnieć o oddanym do użytku w listopadzie 2017 roku Posterunku Policji w Wydminach. Po pięciu latach przerwy posterunek ponownie został uruchomiony. Decyzję o jego przywróceniu podjęto na prośby mieszkańców, które wyrażali podczas konsultacji społecznych organizowanych przy przygotowywaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na wniosek Wójta Gminy Wydminy. Mieszkańcy argumentowali potrzebę istnienia posterunku tym, że codzienny kontakt z policjantem pozwoli na bieżące zapoznanie się z problemami lokalnej społeczności oraz szybką i właściwą reakcję na łamanie prawa, co w konsekwencji podniesie poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Posterunek Policji w Wydminach mieści się w pomieszczeniach należących do gminy. Służbę w posterunku pełni pięciu policjantów w wyremontowanych trzech pomieszczeniach. Pokrycie kosztów remontu, wyposażenia lokalu w meble i łączność było możliwe dzięki środkom pochodzącym z budżetu Policji.

Korsze 

W tym roku rozpoczęła się budowa siedziby Komisariatu Policji w Korszach. Zgodę na realizacje tej inwestycji wyraził Minister Infrastruktury i Budownictwa na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wraz z dostawą wyposażenia, to około 2,32 mln złotych. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020.

Główne założenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych, to nowoczesne i dobrze wyposażone służby. Program przewiduje inwestycje budowalne – budowę nowych obiektów, ale również przebudowę i modernizację starych, a także wymianę sprzętu i wyposażenia, czyli zakup m.in. pojazdów, uzbrojenia, sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz wyposażenia osobistego. Program modernizacji zakłada również podwyżki dla funkcjonariuszy oraz pracowników służb.

Obecna siedziba komisariatu zlokalizowana jest w wynajmowanym budynku, który nie spełnia wymagań dla budynku służbowego przeznaczonego na cele policji. Wynajmowane pomieszczenia posiadają zbyt małą powierzchnię użytkową w stosunku do liczby zatrudnionych funkcjonariuszy. Budynek ma mieć powierzchnię użytkową 305m2.

Budowa nowego obiektu w pełni zabezpieczy potrzeby Komisariatu Policji w Korszach, podlegającego Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie, pod względem technicznym, właściwej obsługi interesantów – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Inwestycja zapewni również stworzenie miejsc garażowych dla samochodów służbowych i miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników.

Koncepcja architektoniczna została wybrana w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie. Będzie to nowe miejsce pracy dla 17 osób.

Co zrobiliśmy i co planujemy w przyszłym roku 

W przyszłym roku planowane jest otwarcie dwóch Posterunków Policji w Dubeninkach oraz Kolnie. Rozpoczęliśmy także inwestycje dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Ponadto trwają prace remontowe m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Komisariacie Policji w Biskupcu.

W całym garnizonie warmińsko – mazurskim łącznie będzie 14 inwestycji. Dotyczą one takich miejscowości jak: Dubeninki, Małdyty, Łukta, Świętajno, Wielbark, Pasym, Stawiguda, Kolno, Jeziorany, Młynary, Tolkmicko i Iłowo – Osada będą tam Posterunki Policji. Natomiast w Elblągu będzie Komenda Miejska Policji.

Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy dodatkowe wsparcie finansowe na budowę Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz nową krytą strzelnicę garnizonową, która będzie się mieściła przy ul. 5 Brygady Wileńskiej Brygady AK 3.

Nie możemy zapominać o trwających remontach m.in. KPP w Mrągowie, gdzie obecnie prowadzimy remont tej placówki wymieniliśmy tam dach, stworzyliśmy nowe pomieszczenia służbowe na poddaszu, który wcześniej nie były użytkowane, w tej chwili wymieniamy instalację centralnego ogrzewania. Także w Morągu wymieniono dach, całkowicie wyremontowano KPP w Suszu i Zalewie, trwają prace remontowe wewnątrz Posterunku Policji w Rynie, w Komisariacie Policji w Pasłęku i Komisariacie Policji w Rucianem – Nidzie trwają prace związane z elewacją budynku.

Koszt inwestycji i remontów w 2018 roku to kwota 16,7 mln, z czego 3 mln 980 tys. pochłonęły remonty, a 12 mln 700 tys. inwestycji.

tekst/foto: KWP Olsztyn/in

posterunek_małdyty (1)
posterunek_małdyty (2)
posterunek_małdyty (3)
posterunek_małdyty (4)
posterunek_małdyty (5)
posterunek_małdyty (6)
posterunek_małdyty (7)
posterunek_małdyty (8)
posterunek_małdyty (9)
posterunek_małdyty (10)
posterunek_małdyty (11)
posterunek_małdyty (12)
posterunek_małdyty (13)
posterunek_małdyty (14)
posterunek_małdyty (15)
posterunek_małdyty (16)
posterunek_małdyty (17)
posterunek_małdyty (18)
posterunek_małdyty (19)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19