budocentrum wiz 480

Sołectwo Lewałd Wielki otrzymało grant w wysokości 8 000,00 zł. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 26 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 r. Granty przyznano 45 gminom z terenu naszego województwa. Dnia 9 lipca 2018 r. nastąpi uroczyste podpisanie umów na realizację przedsięwzięć.

 

Projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Lewałd Wielki. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Z efektów operacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi a także goście z pobliskich miejscowości. Siłownie zewnętrzne są przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzież, dorosłych, a także osób starszych. Z urządzeń rekreacyjnych będą mogli korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Siłownia zewnętrzna - obiekt rekreacyjno-sportowy w Lewałdzie Wielkim, dzięki temu, że będzie atrakcyjny i dostępny dla wszystkich, będzie integrował różne grupy wiekowe i środowisko lokalne. Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny.

 

W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące działania:


1. Rozplanowanie, wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod montaż elementów siłowni zewnętrznej.

2. Zakup i montaż nowych elementów:
- Orbitrek wolnostojący
- Wioślarz wolnostojący
- Wyciąg górny + Wyciskanie siedzą

3. Przeprowadzenie działania animacyjnego: organizacja wydarzenia aktywizującego i integrującego mieszkańców – otwarcie nowopowstałej infrastruktury.

4. Po zrealizowaniu inwestycji zamontowania zostanie tablica informacyjna, na której zostaną zamieszczone informacje o inwestycji i źródłach jej finansowania.

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12782,88 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od lipca do 15 września 2018 r.

 

 

Źródło: Gmina Dąbrówno

Dodaj komentarz

1

Kod antyspamowy
Odśwież