Samorząd

25 PAŹDZIERNIKA REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY GRUNWALD

Będzie kolejne w tym roku referendum odwoławcze w naszym powiecie. Tym razem jednak dotyczyć będzie ono nie burmistrza lub wójta, a Rady Gminy Grunwald. 2 dni temu Państwowy Komisarz Wyborczy w Elblągu wydał postanowienie o jego przeprowadzeniu. Termin – niedziela 25 października.

REKLAMA5 sierpnia 2020 r.  Pełnomocnik Inicjatora Referendum – powiadomił Wójta Gminy Grunwald o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Grunwald przed upływem kadencji. Wójt potwierdził przyjęcie powiadomienia w dniu 5 sierpnia 2020 r. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Wiesław Dembkowski.

7 sierpnia 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Elblągu II wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Grunwald przed upływem kadencji. 21 sierpnia 2020 r. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Grunwald przed upływem kadencji.

REKLAMADwa dni temu, 8 września 2020 r. Komisarz Wyborczy w Elblągu II wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Grunwald przed upływem kadencji. Rada Gminy Grunwald liczy 15 radnych.

Data referendum to niedziela, 25 października.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Gminy Grunwald Wójt Gminy Adam Szczepkowski nie uzyskał absolutorium ani wotum zaufania. radni za to zdecydowali o obniżeniu pensji. Pisaliśmy o tym tutaj: WÓJT GMINY GRUNWALD BEZ WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM, ZA TO Z OBNIŻKĄ PENSJI