Ludzie

29 WRZEŚNIA ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO RADY OSIEDLA DRWĘCKIEGO W OSTRÓDZIE

Na 29 września zaplanowano wybory do Rady Osiedla Drwęckiego w Ostródzie.

REKLAMA

Jak możemy m.n. przeczytać w komunikacie:

Uprzejmie informuję mieszkańców Osiedla Drwęckiego w Ostródzie, obejmującego ulice:

Kwiatową, Malinową, Łąkową, Generała Zajączka, Partyzantów, Szosę Elbląską, Cichą, Graniczną, Lipową, Zamkniętą, Przygraniczną, Usługową, Krzywą, Różaną, Miłą, Prostą, Zakole, Zieloną, Jasną, Parkową, Dębową, Brzozową, Klonową, Wierzbową, Grabową, Świerkową, Olchową, Celestyna Mrongowiusza, Aleję Lipową, 3-go Maja, Turystyczną, Konstytucji, Nad Kanałem

w dniu 29 września 2020r. w OSTRÓDZKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI W OSTRÓDZIE (UL. 3 MAJA 19)
odbędą się Wybory do Rady Osiedla Drwęckiego.

Pierwszy termin wyborów o godz. 18.30, Drugi termin wyborów o godz. 18.45

Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości.

Na wybory należy zabrać ze sobą dowód osobisty.