Ludzie

AKCJA “WNYK” W REGIONIE ZAKOŃCZONA

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zakończyły się działania kontrolne „Wnyk”. Dzięki zaangażowaniu leśników, myśliwych, funkcjonariuszy Policji i innych służb – udało się odnaleźć i zlikwidować 27 wnyków.

Reklama

Tegoroczna akcja cieszyła się sporym powodzeniem, w której 169 uczestników ujawniło i zlikwidowało 27 wnyków. To mniej niż w roku ubiegłym, lecz wynik nadal wskazuje, że problem wnykarstwa jest poważny. Jednocześnie ujawniono jeden przypadek kłusownictwa związany z bezprawnym pozyskaniem trofeum

Celem akcji „Wnyk” było ustalenie prawidłowej oceny zagrożenia tą formą kłusownictwa. Lasy Państwowe od szeregu lat prowadzą działania profilaktyczne w tym kierunku i obecnie liczba likwidowanych wnyków na terenie olsztyńskich lasów kształtuje się w zakresie 100-200 sztuk rocznie (w 2019 roku 128 wnyków).

Od 2007 roku do chwili obecnej podczas corocznie prowadzonych działań zlikwidowano prawie 4000 wnyków. To bardzo dużo.

Dzięki wspólnym inicjatywom i akcjom skuteczniej można walczyć z takim zagrożeniem. Nie zawsze bowiem wiadomo, kto zakłada wnyki, tym bardziej złapać sprawcę na gorącym uczynku. A już złapany kłusownik to mały sukces. Niezaprzeczalnym jednak jest, że proceder wnykarstwa wzrasta, wraz z wzrostem bezrobocia. Praktyka natomiast wskazuje na lokalny charakter występowania wnykarstwa, niejednokrotnie jest to forma tradycji przekazywana z ojca na syna.

Po ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy, który się tym zajmuje, problem zazwyczaj zanika, jednak tylko na kilka lat. Należy pamiętać, że jeden wnykarz potrafi pozostawić po sobie kilka-kilkadziesiąt wnyków, które znajdujemy często po jakimś określonym czasie. W związku z tym systematycznie prowadzone są poszukiwania na terenach zagrożonych wnykarstwem.

Apelujemy o zwracanie uwagi problematykę wnykarstwa, a do kłusowników o zaprzestanie tego procederu, ponieważ zwierzę złapane we wnyki ginie w straszliwych męczarniach.

Dopóki znajdowane będą wnyki koniecznością będzie kontynuowanie i ponoszenie wysiłków w celu przeciwdziałania procederowi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie