Kultura

BĘDZIE DROGO, ALE PRESTIŻOWO. BIBLIOTEKA DO KOSZAR, NAPOLEON NA ZAMEK?

O tym, że siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, która obecnie mieści się w ostródzkim zamku, jest za mała dla tej instytucji, nie mówiąc np. o braku przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi się od lat. O tym, że potrzebne jest jej przeniesienie w inne miejsce, także. Choć wcześniej pojawiały się mgliste plany zmiany lokalizacji, dotychczas nic w tej sprawie nie zrobiono. Teraz ma być inaczej. Jednak…

REKLAMAPrestiżowa lokalizacja

Biblioteka Miejska jest częścią zarządzanej przez dyrektor Ewę Wiśniewską jednostki – Centrum Kultury w Ostródzie. Nie udało nam się tam wczoraj oficjalnie potwierdzić informacji o przeprowadzce. Zapytana przez nas telefonicznie dyrektor Centrum Kultury – zasłaniając się złym stanem zdrowia odmówiła komentarza w tej sprawie.

REKLAMAZastępca Burmistrza Agnieszka Majewska-Pawełko również nie była zbyt wylewna w rozmowie. Zapytana o plany przeprowadzki, odpowiedziała:

O szczegółach i planach chętnie poinformuję po tym, jak pomysły dotyczące biblioteki przedłożę i przedyskutuję z radnymi miejskimi. Nie wcześniej jak po 15 stycznia.

Informację o planach wynajmu obiektu pod bibliotekę potwierdził nam anonimowy rozmówca jak sam się określił – zorientowany w sprawie:

Zmiana lokalizacji biblioteki jest brana na poważnie pod uwagę i nie chodzi tu o miejsce, które planowane było na bibliotekę jeszcze za Najmowicza po byłej czwórce (budynek przy ul. Kościuszki po Szkole podstawowej nr 4 – przyp. redakcji). Lokalizacja ma być bardziej prestiżowa! Tam gdzie miało być kino na białych koszarach. – kończy nasz rozmówca.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, to z jednej strony dobrze, że w końcu postanowiono zająć się zmianą siedziby biblioteki. W planach jest także przeniesienie w nowe miejsce filii przy u. Chrobrego i połączenie obydwu bibliotek w jedną całość. Jednak pewne obawy można mieć w związku z kosztami ewentualnej nowej lokalizacji.

Na początku kadencji lokalizacja kina była rozważana w jednym z budynków na terenie białych koszar. To nowo wyremontowany obiekt, którego wynajęcie wraz z kosztami eksploatacji może obciążać budżet Centrum Kultury kwotą nawet 20 tys. zł miesięcznie. Rocznie to blisko ćwierć miliona złotych wydawanych na wynajem komercyjnego obiektu. Może warto byłoby pomyśleć o stałej siedzibie biblioteki , będącej własnością miasta, która mogłaby służyć mieszkańcom przez wiele lat?

Co na pomysł przeniesienia biblioteki do „Białych Koszar Radni? Wkrótce pewnie się dowiemy.

Centrum do Amfiteatru, Biblioteka na koszary – Napoleon na Zamek

Informacje na temat ewentualnej zmiany siedziby biblioteki miejskiej zbiegają się z mającą się rozpocząć przeprowadzką Centrum Kultury do ostródzkiego amfiteatru. Gdyby obydwie te instytucje opuściły ostródzki zamek, jedyną instytucją, które pozostałoby w tym miejscu, byłoby Muzeum w Ostródzie.

Czy ma to związek z naszą wcześniejszą informacją, dotyczącą powstania na zamku miejsc noclegowych dla tych, którzy chcieliby spędzić w tym klimatycznym miejscu noc. Jeszcze nie powstałych, a już nazywanych „Apartamentami Napoleońskimi”? Więcej o tym pomyśle pisaliśmy tutaj: OSTRÓDZKI ZAMEK DO WYNAJĘCIA? APARTAMENTY W ZAMKU

Przypomnijmy, że Burmistrz Zbigniew Michalak w grudniu powiedział, że:

Szukamy pomysłów, by turyści, a także mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tego naszego pięknego zamku. Jakie będą decyzje Pana Dyrektora (Muzeum – red.), to myślę, że w niedługim czasie się wszyscy razem dowiemy”.

Wyprowadzka Centrum Kultury, a następnie ewentualna zmiana siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej spowoduje, że przyszłych pomieszczeń noclegowych w zamku nie zabraknie. Powiększy się również przestrzeń muzealna.

Tylko czy o tak ustawione priorytety powinno chodzić?