Samorząd

Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością

Samorząd powiatowy w Ostródzie przystąpił do realizacji projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI – testowanie modelu” w powiecie ostródzkim. Jego realizacja zakłada wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej.

REKLAMA



 

Umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu podpisali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki i Wicestarosta – Edmund Winnicki oraz dr Monika Zima–Parjaszewska – Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie i Mieczysław Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu PSONI w Ostródzie.

REKLAMA



„Model w szczególności ukierunkowany jest na stworzenie sytuacji, w której możliwe jest pozostanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia, także po śmierci opiekunów (rodziców lub innych osób bliskich).

Projekt zakłada pionierskie i innowacyjne rozwiązanie systemowe, uwzględniające społeczny paradygmat postrzegania niepełnosprawności intelektualnej oraz uwzględniające prawa osób niepełnosprawnych potwierdzone przez Konwencję ONZ, ratyfikowaną przez Polskę w 2012 roku.” (Model Bezpieczna przyszłość. Warszawa 2018).

Partnerami w projekcie są:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie
 • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Miasto Elbląg
 • Miasto Gdańsk
 • Gmina Goleniów
 • Powiat Jarosławski
 • Gmina Nidzica
 • Powiat Olsztyński
 • Powiat Ostródzki
 • Gmina Suwałki

 

Działania realizujące budowanie kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualna i ich rodzin przewidziano na lata 2018 – 2021.