Samorząd

BUDŻET OBYWATELSKI W OSTRÓDZIE? W KOŃCU MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI DECYDOWAĆ

W wielu miastach w Polsce funkcjonuje Budżet Obywatelski, gdzie mieszkańcy decydują o ty, co zostanie zrobione w ich mieście. Rozpoczęły się przymiarki do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Ostródzie.

Reklama

Jak poinformowało Miasto Ostróda, na mocy podpisanego dziś zarządzenia, Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak powołał Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Zadaniem zespołu jest opracowanie procedur i wzorów dokumentów, które będą podstawą do wdrożenia BO w naszym mieście. To pierwszy krok w długim i wcale niełatwym procesie. Po tym etapie całość zostanie poddana konsultacjom społecznym i opiniowaniu, co zakończy się podjęciem stosownej uchwały. W skład podstawowego zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie, jednak do prac mogą i będą zapraszani eksperci zewnętrzni.

W planach jest, by w roku 2020 przygotować i skonsultować procedury, w roku 2021 przeprowadzić etap zgłaszania projektów, ich weryfikacji i głosowania mieszkańców, a w roku 2022 rozpocząć realizację zwycięskich projektów.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu, to mieszkańcy będą decydować (zgłaszać i głosować) o wydatkowaniu części środków z miejskiego budżetu.

Więcej informacji na temat BO: http://regranting.filantropia.org.pl/me…/budzet-obywatelski/

Źródło: Miasto Ostróda