Samorząd

BURMISTRZ ODPOWIADA STAROŚCIE W SPRAWIE KOSZY NA ŚMIECI PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Wczoraj informowaliśmy Was o piśmie Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego do Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka w sprawie powrotu koszy na śmieci na drogi powiatowe. Dziś Burmistrz odpowiedział na pismo Starosty, informując o woli szybkiego podpisania umowy, tak, by kosze wróciły na swoje miejsce.

Reklama

Przypomnijmy, ze kosze zostały usunięte, ponieważ wcześniej Powiat nie wyrażał zgody na ich dalsze pozostawienie na drogach powiatowych, którymi od 1 stycznia 2020 roku opiekuje się Zarząd Dróg Powiatowych. Dlatego Miasto zmuszone było do ich usunięcia z tych dróg. Teraz Starosta wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji i w związku z trudną sytuacją zaproponował ugodę.

Poniżej pismo Burmistrza Zbigniewa Michalaka do Starosty Andrzeja Wiczkowskiego

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie użyczenia koszy ulicznych na odpady komunalne, które mają być usytuowane na ulicach będących drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda, informuję, że propozycja pozostawienia koszy w pasach drogowych dróg powiatowych została przedstawiona w piśmie Znak GK.7021.127.2019 z dnia 25.11.2019. W piśmie tym samorząd miejski zaproponował nieodpłatne pozostawienie koszy. Przedstawiona propozycja nie znalazła uznania ze strony samorządu powiatu. Wobec powyższego Gmina Miejska Ostróda zmuszona została do usunięcia z dróg powiatowych koszy ulicznych, co wygenerowało koszt 12 000zł.

Samorząd miejski stojąc na straży utrzymania czystości i porządku w mieście zgłasza ponownie swoją deklarację do nieodpłatnego użyczenia koszy ulicznych i jest gotowy do niezwłocznego zawarcia stosownej umowy. Po podpisaniu umowy kosze zostaną udostępnione w celu ustawienia ich przez zarządcę drogi. Koszt ustawienia koszy w pasach drogowych dróg powiatowych leży po stronie samorządu powiatu.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących treści i realizacji umowy proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Panią Sylwią Zambrzycą, tel. 89 642 94 61.

Cieszy nas, że po trzytygodniowym impasie i coraz większym zdenerwowaniu mieszkańców Ostródy Starosta Andrzej Wiczkowski wycofał się ze swojej decyzji usunięcia koszy. Teraz ruch należy do Powiatu. Mamy nadzieje, ze w ciągu kilku dni kosze ponownie pojawią się na drogach zarządzanych przez Powiat.

Poniżej obydwa pisma – wczorajsze Starosty do Burmistrza i dzisiejsze Burmistrza do Starosty.

Pismo Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego do Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka z dnia 22 stycznia 2020 roku

Pismo Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka do Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku