Samorząd

CAŁKOWITA CYFRYZACJA URZĘDU GMINY MAŁDYTY

Gmina Małdyty przystępuje  do kompleksowej cyfryzacji Urzędu Gminy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

REKLAMA

Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce 30. września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego pn. „Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty”. Koszt całkowity projektu to kwota 1.452,015.00 zł, a wdrażanie potrwa do grudnia 2020 roku.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowoczesnych, elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej, co pozwoli obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie administracji w specjalistyczne narzędzia i usługi przyczyniające się do jej efektywniejszych działań.

Jak zapewniają realizatorzy całego programu, wprowadzenie w życie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, umożliwi klientom łatwą, mobilną i szybką komunikację z urzędem. Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez Urząd, co będzie miało wpływ na zwiększenie stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
Przewiduje się, że realizacja projektu będzie skutkować rozwiązaniem problemów w sposób natychmiastowy, jak i w dłuższej perspektywie czasowej, poprzez zapewnienie klientom załatwiania spraw drogą elektroniczną. Z dostępnych usług będzie można korzystać niezależnie od miejsca przebywania, bez wychodzenia z domu.

Źródło: Gmina Małdyty,